Turku

Historia

Yhdistyksenä Opiskelijoiden Lähetysliitto on perinteikäs, ja sen historia ulottuu 1800-luvun loppupuolelle, jolloin eri puolille maailmaa levisi opiskelijoiden vapaaehtoisliike Student Voluntary Movement. Siihen liittyneet opiskelijat sitoutuivat lähtemään lähetystyöhön, jos Jumala suo.

Vuonna 1899 Suomeen perustettiin Akateemisten Vapaaehtoisten Lähetysliitto (AVL). Aikojen saatossa monet asiat muuttuivat, niiden mukana myös nimi; Akateemisten Vapaaehtoisten Lähetysliitosta tuli Opiskelijoiden Lähetysliitto. Perusajatus on kuitenkin pysynyt samana – lähetystyö on ajankohtaista.

Vuodesta 2015 alkaen Opiskelijoiden Lähetysliitto on toiminut Turusta käsin tiiviissä yhteistyössä Suomen Liikemiesten Lähetysliiton kanssa. Yhteistyön siivittämänä uskallamme toivoa uutta nousua nuorten lähetystyölle. Tärkeimpinä tämän hetkisinä tavoitteinamme Opiskelijoiden Lähetysliitossa on kartoittaa yhteistyötahoja ja löytää ihmisiä, jotka jakavat lähetysnäyn, sekä innostaa nuoria aikuisia lähetystyöhön ja auttaa heitä lähtemään liikkeelle.